KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
CUMHURİYETİ VE TÜRKİYEYİ ÇOK SEVİYORUZ....
Detay...

Kamu İhale Mevzuatı

KAMU İHALE MEVZUATI (4734; 4735 ve Çerçeve Söz. Mevzuatı Dahil)
*   Yeni Kamu İhale Düzeni (Felsefi yaklaşım)
*   Çerçeve Sözleşme Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımları
*   Temel Kavramlar, Yasaklar Ve Yaptırımlar
*   Tüm Yönleriyle İhale Komisyonları
*   İhale Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları
*   İhale Sürecinin Şema İle İzlenmesi
*   İhale İşlem Dosyası Hazırlanması
*   Mal, Hizmet, Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti
*   İlanlar ve Zeyilname Düzenlenmesi
*   Doğrudan Temin ve Pazarlık Uygulamaları
*   A’dan Z’ye İhale Komisyonunun Yapacağı Tüm İşlemler 
(Uygulamalı Gösterim)
*   Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif 
Sorgulaması
*   Fiyat Dışı Unsurların Ne Şekilde Kullanılacağının Örneklerle 
Açıklanması
*  İhalenin Karara Bağlanması
*  Muayene ve Kabul İşlemleri
*  Yeni Şikâyet Süreci Ne Getirdi?
*  İş Artışı ve Eksik İş Yaptırılması
*  Sözleşmenin Devri ve Feshi
*  Mücbir Sebep Halleri
*  Konuların Emsal Yargı ve KİK Kararları İle İşlenmesi
*  Anlamayı Pekiştirmek İçin Konu Sınavları (4 adet)
*  Ayrıca Her İdareye Özel Soru ve Çözümler Saati